UTSTILLINGER

^^^^^^^^^^^ – Helen Sæther

Hvordan lage bølger med utgangspunkt i et rutenett, som i veven? Mens man i en moderne Jaquardvev kan gjengi et hvilken som helst motiv med fotografisk realisme, har man i billedvevtradisjonen abstrahert og stilisert bølgen til et sikk-sakk-mønster. Mer enn å avbilde et konkret tilfelle av vann, er sikk-sakken et bilde på det våte element som sådan. Mønsteret representerer på samme tid alle mulighetene av krusninger, bølger og dønninger, av elver, fosser, sjøer og hav. Her finnes en forbindelse til rutenettets uendelige ekspansjonsmulighet. Som Rosalind Krauss beskriver det i The Grid, kan motstridende myter eksistere side om side når fortellingene romliggjøres, organiseres i et rutenett. Å fremstille vann på bakgrunn av dette systemet, passer med bildet av havet som et sted for oppdagelser, eventyr og flukt. Havet er en liminalsfære, og i horisonten ligger alle motstridende muligheter på vent.

Helen Sæther er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun tok sin mastergrad ved avdeling for kunst og håndverk i 2013. Siden det har hun deltatt på utstillinger både i Norge og utlandet, blant annet på SØ i København og Mark Rothko Art Center i Daugavpils, Latvia. Sæther jobber hovedsaklig med vev, tegning og tekst.

^^^^^^^^^^^ er hennes andre separatutstilling. I billedvevtradisjonen er sikk-sakk-mønster ofte brukt for å symbolisere vann. Utstillingen på Storck er en utforskning av dette mønsteret, som bølger og som geometrisk element, både skulpturelt og i flaten.

Category UTSTILLINGER

Mellan ting – Liilian Saksi

Liilian Saksi (f.1989) er mastersstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider med estetiske hierarkier, verdibegrep og kultursosiologiske spørsmål som ofte uttrykkes gjennom tekstile materialer og teknikker. Dette er hennes første separatutstilling.

Category UTSTILLINGER

No! – Aslak Gurholt Rønsen

No! – Aslak Gurholt Rønsen stiller ikke ut orginaltegninger i sin andre utstilling hos Storck. Det blir ikke vist samtlige av orginalene til de to første barnebøkene, en hel haug med plakat orginaler, t-skjorter, silketrykk, skulpturer, tegneserier m.m. Dette er ikke en salgsutstilling.

Aslak Gurholt Rønsen (f.1981) er tegner, designer og billedkunstner utdannet ved Central St. Martins og Kunsthøgskolen i Oslo. Han er en tredjedel av kollektivet Yokoland og halvparten av forlaget Aki Books. Han har stilt ut rundt omkring i verden samt tegnet for blant annet New York Times og Phaidon.

Category UTSTILLINGER

The Force of Things – Emma Wright

Inspirert av enkle former jobber Emma Wright med todimensjonale verk i møte med skulpturelle installasjoner. Helheten gir en visuell opplevelse hvor konseptet blir lekent og tilsynelatende tilfeldig. Trer man inn i enkeltarbeidene kan man se et mer stramt og kalkulert arbeid med intrikate detaljer og nøye utførelse. De skulpturelle verkene gjenspeiler tidvis det todimensjonale gjennom formale virkemidler og danner subtile konstellasjoner.

Emma Wright, (f.1979) har sin master fra Royal College of Art i London og har tidligere stilt ut ved blant annet Kunsthall Oslo, LNM, Momentum Kunsthall og Høstutstillingen. Hun jobber med varierende materialer med tegning og skulptur

som hovedteknikk.

Category UTSTILLINGER

YES! – Sindre Goksøyr

Yes! – Sindre Goksøyr stiller ut orginaltegninger i sin andre utstilling hos Storck. Utstillingen utgjør samtlige orginaler til de to første Kongen din bøkene, en hel haug med plakat orginaler, t-skjorter, silketrykk, skulpturer, tegneserier m.m.

Sindre Goksøyr er illustratør og billedkunstner med bakgrunn i Dongery-kollektivet.

Category UTSTILLINGER

Debris – Egil Martin Kurdøl

Billedkunstneren Egil Martin Kurdøl har i flere år arbeidet med kunstprosjektet DEBRIS, det siste av en rekke kunstprosjekter han har utført i landskapet de seineste 30 år. En paraply i syrefast sandblåst stål har i drøyt 2 år stått lenket fast til en bolt i elva som renner ut fra Leirbreen i Jotunheimen. I denne perioden har paraplyen vært utsatt for sørpeskred, isløsning og flom og blitt forvandlet til et vrak.

”Jeg vil at DEBRIS griper tak i det urgamle spenningsforholdet mellom natur og menneske. Mellom kontroll og avhengighet. Værende en del av og adskilt fra. Paraplyobjektet, liggende midt i breelva, sårbar og ubeskyttet – åpen – omvendt, med åpningen vendt mot enden av isbreen”.

Dette vraket, sammen med fotografi fra DEBRIS i fjellet danner hoveddelen i Kurdøls utstilling i Galleri Storck. Samtidig med åpningen utgis en dokumentasjonskatalog fra dette prosjektet.

Category UTSTILLINGER

Verse Three, Paragraph Seven – Johanne Teigen

Verse Three, Paragraph Seven is a photographic installation of abstract and painterly fabrics. Inspired by the saturated colours of advertising Teigen explore how the strong and bold imagery in our surroundings draw our attention. “By using the language and materials of advertising I aim to create a seductive allure around everyday places that are overlooked and undervalued”.

Johanne Teigen, born 1986 at Husnes, Norway. She graduated from Camberwell College of Arts in London in 2012 with a Bachelor in Sculpture. Solo exhibitions include: TKCU 8401, GalleriE, Valen, 2013, We Ocean! We Sky!, www.alpha60projects.org, 2013. Group exhibitions include: Open Doors, Gallerie Waaw, Senegal, 2013 where she also did an art residency. Degree Show, Camberwell College of Arts, London, 2012. Inward, The Bear Freehouse, London, 2012.

Category UTSTILLINGER

Habitats Light – Marit Arnekleiv

Arbeidene i utstillingen tar utgangspunkt i to stedsrelaterte prosjekter; Over grunn og Fritt etter Alfred Russel Wallace. Prosjektene har en tematikk som jeg arbeider med i ulike sammensetninger; i utstillingen Habitats Light i form av fotobaserte arbeider og skulpturer.

Det historiske materialet som prosjektene bygger på, har sitt utspring i ulike forsøk på å dokumentere og formidle konkrete virkelighetsoppfatninger. Dette gjelder både det håndkolorerte flyfotoet fra 1957 i Over grunn og Wallace sine grundige registreringer og nedtegnelser av ulike arter innenfor både botanikk og fauna fra hans reise til Amazonas i 1848 -1852.
Illusjoner har oppstått ved ulike stadier under formidlingen, slik at arbeidene som vises her, reiser problemstillinger rundt avbildning, presentasjon og objektet i seg selv.

Prosjektet Over grunn er basert på et flyfotografi av ei grend i Gudbrandsdalen. Flyfotoet som i utgangspunktet ble tatt med sv/ hv film, ble håndkolorert etter at nitidige registreringer av farger på hus og vegetasjon var blitt utført. Objektene med bakgrunn i prosjektet er realisert ved hjelp av flyfotografiets fremstilling i kombinasjon med mitt eget minne om de samme husene, hagene og menneskene som er avbildet. Disse dataene er overført til et tegneprogram og så 3-D printet. Overflater av de 3-D-printede husene og skygger som disse kaster, er blitt utgangspunkt for nye arbeider.

Alfred Russel Wallace som var en britisk oppdagelsesreisende og naturforsker, utga boka Palm Trees of The Amazon and Their Uses rett etter at han vendte hjem fra sin første store utenlandsreise. I boka har han artsbestemt og klassifisert over 50 ulike arter palmer. Boka viser også hans betydelige antropologiske arbeid ved å beskrive de lokale indianerstammenes bruk av de ulike vekstene.

Mine fotobaserte arbeider med utgangspunkt i materiale fra denne boka, er blitt til ved at omrisset av ulike arter palmer projiseres ved hjelp av sollyset mot en vegg. Palmenes omriss som er basert på Wallace sine nedtegnelser, og bevegelsen i bladverket utenfor vinduet der opptakene er gjort, danner selve motivet.

Category UTSTILLINGER

Vacant Spaces – Garrett Williams

In the past 24 months the American photographer Garrett Williams has been shooting empty storefronts in Cefalonia, an island in Greece, and in northern California. Shot from outside by pressing the camera up against the window leaving virtually no control over subject, lighting, or how clean the glass was.

“My initial curiosity about these places evolved into a fascination with their aesthetic beauty. The images speak of time, devolution, stillness, and stasis. Some are so vacant that they present as abstract composites of shape and color. Some suggest a past purpose or Pompeii-like scenario because of a single item such as a mop, a pegboard, or a plastic bottle full of amber liquid”.

The minor cultural contrasts between Cefalonia and northern California create a pleasant polarity within the same theme. The images from both places speak to the inevitability of transition, with parallels to early Cubism, setting a subjectless stage open to interpretations.

Garrett Williams is an American photographer based in Oslo, Norway. He came here from northern California after graduating from the San Francisco Art Institute a long time ago. “My photos are my diary. I have a fascination for color, the esthetic within the ordinary, and the similarities that tie cultures together. The differences are already clear”.

Category UTSTILLINGER

The Future – Johan Øvegård

Johan Øvergårds arbeider tar utgangspunkt i eksisterende objekter og historiske hendelser. Gjennom materielle transformasjoner og uvante sammenstillinger forsøker han å påtvinge nye narrativ, stille spørsmål og så tvil ved det observerte.

Johan Øvergård (f.1982) er billedkunstner utdannet ved Monash University i Melbourne, Australia.

Category UTSTILLINGER

Life doesn’t happen in the afternoon – Tieten met Haar

In “Life doesn’t happen in the afternoon” Tieten met Haar members will show their take on life, the everyday absurdities and the disconnected fantasies of their twisted minds. Everything with an all-nonsense approach.

Tieten met Haar is a Ghent based illustration and comics collective as well as a publication, founded in 2012. It started as a drunken joke that grew into a bit more serious joke, with an aim to publish quality works of Belgian and international artists.

Tieten met haar are Chiara Lammens, Jana Vasiljević, Nina Vandenbempt, Mathilde Vangheluwe, Valentine Gallardo, Alexander Robyn and Delphine Cuelenaere. Each four months they publish a new magazine and travel around Europe from festival to festival in order to open the underground belgian scene to the world.

Category UTSTILLINGER

Fålklåre I Mitt Hjerte – Marthe Karen Kampen og Eva Ballo

Ballo & Kampens arbeider oser av sårbarhet, streben og poesi. Med sterke farger, overdreven symbolbruk og naiv humor gjør de et forsøk på å utfordre egen flauhet.

“Vi tilnærmer oss kunnskap, informasjon og inntrykk på en kannibalistisk måte. Materialer vi samler og ting vi lager kan kobles til identitet og tilhørighet. Vi leter etter tilhørligheten i å befinne seg imellom. Mellom to land, mellom by og landsbygd. I skummringen mellom natt og dag.”

Marthe Karen Kampen f. 1986 Oslo avsluttet master ved kunsthøgskolen i Oslo 2012. Jobber og bor på Kampen i Eidskog, men har også atelier i Oslo. Arbeider med et bredt spekter av teknikker, men tegning, maleri og skulptur er hovedelementer.

Eva Ballo f. 1988 Oslo avsluttet bachelor i tekstil ved kunsthøgskolen i Oslo 2013. Studerer nå førsteåret på master ved kunstakademiet i Trondheim. Jobber med tegning, silketrykk, tekstilmaleri og skulptur.

 

Category UTSTILLINGER

NEI / ASLAK RØNSEN GURHOLT

En samling korker, noen nøkler, 12 bilder av folk jeg ikke helt vet hvem er, en skulptur/by, grått, grønt, rødt, to postkort og en Nei-mann.

nei! er et utvalg nye og gamle arbeider av Aslak Gurholt Rønsen med blandt annet egenproduserte collager, tegninger og en samling av en del ganske like objekter.

Aslak Gurholt Rønsen (f.1981) er tegner, designer og billedkunstner utdannet ved Central St. Martins og Kunsthøgskolen i Oslo. Han er en tredjedel av kollektivet Yokoland og halvparten av forlaget Aki Books. Han har stilt ut rundt omkring i verden samt tegnet for blant annet New York Times og Phaidon.

Category UTSTILLINGER

DET JEG VET / KRISTIN VON HIRSCH

Gjennom sitt arbeid med fotografi forsøker Kristin von Hirsch å visualisere områder av den menneskelige topografi som ikke så lett lar seg forklare. “Det handler om indre landskap, mentale tilstander – som fargelegger min dialog med omverdenen. Med DET JEG VET går jeg inn i den tause utvekslingen som alltid pågår mellom meg og mine fysiske omgivelser, preget av forvandling og ubestandighet.”

Category UTSTILLINGER

SER UT SOM EN GRIS / MARIUS MELBY

Gjennom bildene sine prøver Marius Melby å lokke de som ser på dem inn i en post-apokalyptisk fortidsframtid der folk og mutanter har det forferdelig, og forferdelig fint, mens tider og steder blander seg sammen rundt dem. Virkeligheten Melby tilbyr de som orker å oppleve den er i stor grad formet av hans appetitt etter uvanlig underholdning, som startet med å rote nederst på hyllene i videobutikkene på 80tallet, for å finne filmer om livet etter atomkrigen. Men, det er mye glede og humor også, kanskje fordi Melby vet at de verste opplevelsene ofte blir de beste minnene. Anonym barndomsvenn uten andre venner 2013.

Marius klarte ikke å følge med på skolen, tegnet og fantaserte i stede. Ble samtidskunstner.

 

Category UTSTILLINGER

POSITRONICS / KRISTIAN HAMMERSTAD

POSITRONICS er Kristian Hammerstad’s første separatutstilling og består av store tusjtegninger og silketrykk. Kristian’s arbeid er som oftest en blanding av populærkulturelle referanser, humor og skrekk. I denne omgang er det hans forkjærlighet for science-fiction og humanoide roboter som er hovedinspirasjonen.

Category UTSTILLINGER

STONES ARE TRUE / EGIL MARTIN KURDØL

Som barn undersøker vi naturen rundt oss, finner steder vi besjeler og gir egenskaper. Vi samler objekter, (steiner, sneglehus, skjell, røtter, horn, bein, fjær, reir, osv.), som vi tar med oss hjem og undersøker nærmere og gjør til vårt eget. Refleksjoner rundt denne enkle måten å ta naturen i besittelse på, og da i særdeleshet steinen, er utgangspunktet for Egil Martin Kurdøls utstilling «Stones are true».

Egil Martin Kurdøl, født i Oslo 1954, best kjent for sine prosjekter ute i fjellet, arbeider også innen tegning, tekster, skulptur og fotografi. Hans arbeid handler i hovedsak om menneskets forhold til naturen som – værende en del av og likevel adskilt fra – så også i installasjonen han nå viser i Galleri Storck. Installasjonen «Stones are true», kan sees på som møblering av et rom og inneholder bl. a. tegninger, en bok, rester av planter og dyr og steiner.

Category UTSTILLINGER

WATCH YOUR FEET / JULIAN BULAI

WATCH YOUR FEET er et selvhjelpsprosjekt som innebærer å oppdage seg selv ved bruk av impulser som kommer utenfra. Feks. tenke mindre på seg selv, arbeide frivillig, spis sammen med folk du ikke kjenner og vask andres føtter.

Iulian Bulai (25) er masterstudent ved Kunsthøyskolen i Oslo og har stillt ut i Romania, Norge og Kina. Bulai bruker portrettet som en form for aktivisme og lobbyisme. Han er spesielt opptatt av språk, etikk, og sosiale utfordringer. Bulais bacheloreksamen var en performance som reflekterte romfolkets integrering i samfunnet. Det siste året har han fordypet seg i den omfattende kopieringen av gjenstander, teknolologi og kunst som foregår i Kina.

 

Category UTSTILLINGER

SPECTRAL NATION / HERETIC HERETIC

Formed in 2005, Heretic is an experimental illustration and screen printing studio comprising of Luke Frost, Jon Rundall and Therese Vandling.

Their work explores themes such as tomorrow’s symbolism, inner and outer visions, strange mysticism, the occult, folklore, psychedelia, demented cats and sex bats, creatures of space, to name but a few. Heretic’s work primarily involves juxtaposing and blending elements of collage and drawing, using screen printing as much for it’s reproductive quality as for its visual qualities. A fact that is made especially visible by their collaborative mentality and willingness to partake in the production process of other artist’s s work through their printing service. Their prints are colorful and bold, but also contain intricate details that are constantly in dialogue, and sometimes in interesting conflict, with the blinding effect of fluorescent colours. The prints have a hypnotic quality that makes you feel like your’re paying really really close attention and slowly drifting off, both at the same time. Initially, they look like optical illusions, but these visual exercises keep you anticipating a magic trick that never really surfaces. At least not in an instance or place you can easily pin down or locate. Nevertheless, your eyes keep on trying.

Heretic Studio works on commissioned pieces to a diverse list of clients, as well as having a very high output of self-initiated projects. Heretic’s work puts the difference between design and art, service and artistic vision into play in a way that creates a truly productive approach to what a printing studio may imply today. In the world of Heretic, screen printing is art-prints, gig-posters, drone pyramids,record covers, 3-D sound installations, light shows, andsometimes even kites that save children. They have exhibited their work extensively in London, Istanbul, New York, Los Angeles and now Oslo.

Category UTSTILLINGER

BLOCK PARTY / MARIUS HARRIS

Marius Iriyama Harris er billedkunstner utdannet vet London College of Fashion og Reading College of Art and Design i England. Tidligere stilt ut  i London og Tokyo, og har kommende utstillinger i Amsterdam og Fredrikstad i 2013.

Category UTSTILLINGER

Ja! / ESPEN FRIBERG

En samling stjerner, noe kvist, 121 deler til noe jeg ikke helt vet hva er, en skulpturpark, blått, rødt, to palmer og en ja-mann.

ja! er et utvalg nye arbeider av Espen Friberg med blandt annet egenproduserte silketrykk, tegninger og en samling av objekter.

Espen Friberg (f.1981) er tegner, designer og billedkunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han er en tredjedel av kollektivet Yokoland og en tredjedel av forlaget NSEW. Han har stilt ut rundt omkring i verden samt tegnet for blant annet The New Yorker, New York Times og Phaidon.

Category UTSTILLINGER

SÅ MYE HAV, SÅ LITE LAND / YNGVE JØRGENSEN

Yngve Jørgensens arbeider utforsker steders avtrykk på geografiske kart. Som tema i flere av arbeidene tar han for seg små byer i Norge som forsvinner fra folks minne eller hvor befolkningen reduseres på grunn av fraflytting. Jørgensen jobber hovedsakelig med papirrelieff og bruker grenser mellom byer, hav og fjell som et formgivende kompass. Dimensjonene og samspillet mellom geografien og det åpne landskap forsterkes i Jørgensens tolkninger av hvordan vi leser gamle papirkart og betrakter verden omkring oss.

Yngve Jørgensen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for tekstil 2005 (BA) og MA Kunstfag 2007.

Category UTSTILLINGER

ETTERLIGNINGER / MARIT ARNEKLEIV

Rød. Grønn. To like mettede farger; dersom den røde og den grønne er helt komplementære, skal det når du blander dem, bli en ren grå farge. Akkurat som fiolett og gult, men de er ikke likemettede. Eller når overflaten til et gammelt fotografi begynner å gå i oppløsning; sølvkornene skiller lag og går hver sin vei, når mellomrommene blir tydeligere enn det avfotograferte objektet, når den håndkolorerte hinnen igjen blir separate farger som klumper seg sammen, og svart-hvittfilmen trer fram under alle lagene. Polariteter som fort snus fra et negativ til et positiv, der emulsjonen på fotopapiret i fremkalleren gjør resten av arbeidet. Rød, Grønn med hver sine handlinger i mellom, rød og grønn der motivet kanskje i bunn og grunn ligner det andre – Alt dras mot ytterpunktene før mønsteret av handlinger beveger seg mot hverandre igjen.

Category UTSTILLINGER

Visse ting lærer man bare å kjenne i en tilstand av ruiner / LENE BAADSVIG ØRMEN

Lene Baadsvig Ørmen søker i et abstrakt formspråk der arbeidene i stor grad kretser rundt kroppens erfaring av omverdenen. Fenomenologien er en viktig referanse for hennes måte å tenke på og samtidig vesentlig for hennes metode og fysiske utforming av verk. Snarere enn å forklare sine arbeider søker kunstneren å etablere en åpen regi der betrakteren oppfordres til å lete videre.

“Hver enkelt form er unnfanget med hendene mine, jeg har ingen formening om hvorfor de oppstår eller hva de skal forestille, de søker en egen autonomi.”

Baadsvig Ørmen uteksamineres våren 2013, fra MA studiet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun er delredaktør I Kønst, et visningsrom i bladformat for unge kunstnere og har i de siste årene deltatt i og arrangert utstillinger i blant annet Lisboa, Berlin og København.

Category UTSTILLINGER

PERIFER STØY / TIMON BOTEZ

“Han skal hete Carl, som hans bestefar, og far før det. Blir det en jente, ja, så kan hun hete… Camilla”.

Timon Botez har i denne runden gravd seg ned i databasen som inneholder alle navn gitt til amerikanske borgere de siste 100 årene. Det er hva som påvirker navnevalg og hvordan det forandrer seg over tid som interesserer Botez. I prosjektet kartlegger han hvordan ensretting og variasjon i navn kommer til uttrykk i løpet av det siste århundret i Amerika. Navnene i United States Social Security Agencys arkiver utgjør en slags organisk masse som endrer form og substans gjennom årenes løp.

Timon Botez er utdannet grafisk designer ved London College of Communication. Etter et lengre opphold i London, Boston og New York er han nå bosatt i Oslo hvor han (blandt annet) drifter Galleri Storck.

Category UTSTILLINGER

SHIFT

Utstillingen Shift er den Oslobaserte kunstnergruppen Shifts første utstilling på hjemmebane. Gruppen ble dannet i 2011 av Ingvild Holtan, Ann Kristin Einarsen, Lillian Tørlen, Hedvig Winge og Anne Kristine Togstad. Alle medlemmene har en Master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Fra de møttes på avdeling for keramisk kunst har de fem kunstnerne videreutviklet eget formspråk og arbeider nå med en variasjon av materialer.

Til denne utstillingen har gruppens medlemmer arbeidet med individuelle prosjekter og valgt begrepet shift som fellesnevner. Kunstnerne utforsker ulike betydninger og tolkningsmuligheter knyttet til dette begrepet i samspill med egen tematikk.

De vil vise to- og tredimensjonale arbeider i blant annet gips, tekstil, tre og leire.

Category UTSTILLINGER

NIX / SINDRE W. GOKSØYR

Mine damer og herrer: Fra Oslos rockescene via tegneseriekollektivet Dongery inntar kunstneren Sindre Wexelsen Goksøyr Galleri Storck med et brutalt silkebrøl av en utstilling.

Gjennom vinteren og våren 2012 har SWG jobbet med en serie arbeider håndtrykket av kunstneren selv på silketrykkerier i Oslo og Queens. I sin karakteristiske stil manes det fram saftige scenarioer som knives mellom å være forstyrrende og vakre, angstfulle og lattervekkende.

SWG tar oss med inn i en forskrudd og mørk bakgate av Disneyland, en uhyggelig drømmetilstand befolket av frustrerte dyr, frådende sjømenn og grasiøse fristerinner med onde hensikter. Under de rene fargeflatene, den klare stilistiske linjen, det naivistiske formspråket ulmer en påtrengende lukt av svette, billig parfyme, bedervet kjøtt og pipetobakk.

Salgsutstillingen sparker i gang tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo, som i likhet med SWG arbeider er med å bryte med den gjengste oppfatning av tegneserier og tegneseriens estetikk. SWG er kjent for sine slående t-skjorter og plakater for bl.a. Øyafestivalen og The Villa Dancing. Han lager prisbelønte tegneserier og er tilknyttet det surrealistiske Dongery-miljøet og har en fortid fra rock bl.a. som halvparten av bandet Piledriver.

 

Category UTSTILLINGER

TRYING TO FIND YOU, SWIMMING THROUGH STONE / MARIA BRINCH

I utstillingen Trying To Find You, Swimming Through Stone viser Maria Brinch arbeider med utgangspunkt i det tekstile materialet.

I Trying To Find You, Swimming Through Stone undersøker hun de ulike meningsdimensjonene i et brettet materiale, og arbeidene er motivert ut ifra et ønske om å brette i stein; å bøye en urokkelig tilstand for å frigjøre nødvendig areal for noe nytt.

Category UTSTILLINGER

OMGIVELSER / FRANCIS ENEBELI

Francis Enebeli er selvlært maler fra Nigeria som har vært bosatt i Oslo de siste 20 årene. Hans figurative malerier fanger motiver fra ulike sosiale settinger. Enebelis fotojournalistiske blikk dveler ved tilfeldige Oslogater så vel som flomrammede amerikanere, masaier på savannen og barn i Gaza. At temaene spriker skaper en forfriskende dynamikk, samtidig som maleriene har en iboende selvtillit og samfunnskritikk.

Category UTSTILLINGER

SJELEN HAR INGEN AMBISJONER / GEO VON KROGH

Cafe Art; med henblikk på permenent opphold på kafeer, restauranger og eventuelt div. foajer. Arbeidene består av en serie ekspesive abstakte farge komposisjoner og fra reiser til blant annet Havana og Berlin.

Geo von Krogh er utdannet ved statens teaterhøyskole og har tidligere jobbet med film, radio og TV.

Category UTSTILLINGER

MÅLBEVISST OG AMBISIØS – SISTE FORSØK / JENS WERNER ANDERSEN

Under tittelen ’ Målbevisst og ambisiøs – siste forsøk’ stiller Jens Werner Andersen ut sine siste akrylmalerier. Den sterkeste fellesnevneren bildene har, er at de er alle sammen malt av den samme personen. Bildene er malt med et engasjement for det komiske og reflekterer en personlighet med et utall av egenskaper. Blant disse karaktertrekkene kan vi imidlertid hverken finne noen følelse av stolthet eller sans for økonomi.

Jens Werner Andersen har tidligere drevet eget galleri og utstilt blant annet på Henie Onstad Kunstsenter, Larvik kunstforening og Det Gule Galleriet. Han ble født i 1976, er utdannet animatør og er selvlært som maler.

Category UTSTILLINGER

SORRY / BENDIK KALTENBORN

Bendik Kaltenborn bruker ofte filmatiske virkemidler for å skape underfundige stemninger som underbygger litt absurde, men gjenkjennelige situasjoner. Hans kjennetegn er at ulike teknikker og formspråk brukes til å skape et litt uvirkelige, men samtidig ektefølte univers.

I denne utstilingen tar han utgangspunkt i Trollhaugens Tass fra Aftenposten, Theodor Kittelsens tegninger og kontorlingo og næringslivsslagord. Bendik blander inspirasjonskildene i ett litt drømmende og melankolsk kontor, et kontor som er utsmykket med akvareller og plakater. Tekster som: ”Vi har en enkel strategi: det handler om å gi” og ”Ingen anger før i morgen. Det går seg til” , pryder veggene. SORRY henter frem den delen at virkeligheten, som ofte settes i sammenheng med ekslusivitet og økonomisk fremskritt. Men hos Bendik skildres denne verden på en absurd og komisk måte – som en kilde til tristesse.

Category UTSTILLINGER

KIRSTI WILLEMSE / XXXXXX

“Den starta midt på dagen. Ingenstader. bylgja som eit landskap. var ein del av det, forteljinga var landskapet. og då kunne den like godt sortere under same katergori som kroppar. i arkivet Det som er og Det som ikkje er.

Utydeleg vert det i det fjernar seg. Nokon delar synes ikkje, heilskapen kunne vore forsvunnen, korleis har det seg at den ikkje er det. Du lener deg framover, mange av dei store muskelgruppene i kroppen er med på denne rørsla. For å sjå betre. For å få auge på ein del av heilskapen som kan fortelje deg noko om samansetninga moglegens. Lener deg framover for å skjøna meir. Tilslutt å forstå, det er sånn det er, no forstår eg. Som å legge handflata mot veggen.”

Kirsti er utdannet ved Kunsthødskolen i Oslo avd Tekstil og hun bor og jobber i Oslo. For mer informasjon gå til: kirstiwillemse.wordpress.com

Category UTSTILLLERE

KVILE II / MARIT ARNEKLEIV

Marit Arnekleivs arbeider relateres ofte til bestemte steder. Både installasjonene og de fotobaserte prosjektene forholder seg bevisst til rom og omgivelser.

I utstillingen Kvile II møtes to ulike steder i kraft av fotografienes motiv og visningsstedets egenart. Arnekleivs dokumentasjon av lastebiler som står parkert i «gruva» på Tretten, har foregått over et lengre tidsrom. Lastebilene med transport både i Norge og Europa, parkeres på dette lille tettstedet i helgene når sjåførene er hjemme. Fotografiene viser en stadig gjentatt situasjon, vegetasjonen rundt endrer seg, og bilenes frontruter speiler sine omgivelser.

Den tidligere kolonialbutikken i Bjerregaardsgate ligger på gateplan der gallerirommets glassfasade gir et direkte innsyn og utsyn. Det skaper en kontakt med gaten utenfor – samtidig er rommet innenfor skjermet. Selve motivet i arbeidene kan i første omgang oppfattes som en forlengelse av det som skjer ute, der biler passerer, folk går forbi på fortauet og lastebiler står parkert. Men fotografienes lastebiler trer frem som en selvmotsigelse; det er kun sporene av is eller skitt i karosseriets overflate som kan fortelle om at de har vært i bevegelse. Slik adresserer situasjonen begreper som stillstand og bevegelighet, isolasjon og tilgjengelighet.

Category UTSTILLINGER