Yngve Jørgensen

Yngve Jørgensen

Yngve Jørgensens arbeider utforsker steders avtrykk på geografiske kart. Som tema i flere av arbeidene tar han for seg små byer i Norge som forsvinner fra folks minne eller hvor befolkningen reduseres på grunn av fraflytting. Jørgensen jobber hovedsakelig med papirrelieff og bruker grenser mellom byer, hav og fjell som et formgivende kompass. Dimensjonene og samspillet mellom geografien og det åpne landskap forsterkes i Jørgensens tolkninger av hvordan vi leser gamle papirkart og betrakter verden omkring oss.

Yngve Jørgensen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for tekstil 2005 (BA) og MA Kunstfag 2007.

Artist(s):