LENE BAADSVIG ØRMEN

LENE BAADSVIG ØRMEN

Lene Baadsvig Ørmen søker i et abstrakt formspråk der arbeidene i stor grad kretser rundt kroppens erfaring av omverdenen. Fenomenologien er en viktig referanse for hennes måte å tenke på og samtidig vesentlig for hennes metode og fysiske utforming av verk. Snarere enn å forklare sine arbeider søker kunstneren å etablere en åpen regi der betrakteren oppfordres til å lete videre.

“Hver enkelt form er unnfanget med hendene mine, jeg har ingen formening om hvorfor de oppstår eller hva de skal forestille, de søker en egen autonomi.”

Baadsvig Ørmen uteksamineres våren 2013, fra MA studiet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun er delredaktør I Kønst, et visningsrom i bladformat for unge kunstnere og har i de siste årene deltatt i og arrangert utstillinger i blant annet Lisboa, Berlin og København.

Artist(s): Site: http://www.lenebaadsvig.com/