SHIFT

SHIFT

Utstillingen Shift er den Oslobaserte kunstnergruppen Shifts første utstilling på hjemmebane. Gruppen ble dannet i 2011 av Ingvild Holtan, Ann Kristin Einarsen, Lillian Tørlen, Hedvig Winge og Anne Kristine Togstad. Alle medlemmene har en Master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Fra de møttes på avdeling for keramisk kunst har de fem kunstnerne videreutviklet eget formspråk og arbeider nå med en variasjon av materialer.

Til denne utstillingen har gruppens medlemmer arbeidet med individuelle prosjekter og valgt begrepet shift som fellesnevner. Kunstnerne utforsker ulike betydninger og tolkningsmuligheter knyttet til dette begrepet i samspill med egen tematikk. De vil vise to- og tredimensjonale arbeider i blant annet gips, tekstil, tre og leire.

Ann Kristin Einarsen jobber primært med porselen som materiale, og er opptatt av materialets og fagets historie og referanserammer. Prosjektene er tydelig inspirert av naturen og tematisk peker hun på menneskets ambivalente forhold til naturen.

Ingvild Holtan’s kunstneriske formspråk innebærer 2 og 3 dimensjonale arbeider, hvor hun bl.a jobber med maleri, foto og mixed media installasjoner. Hun ser nærmere på estetikken som ligger i bevegelse og den optiske illusjonen; menneskets evne til å se en bevegelse som egentlig ikke er der, som usynlige historier.

Anne Kristine Togstad er opptatt av mennesket som motiv.  Gjennom veggtegninger, skulpturer og installasjoner behandler hun begreper som fremmedgjøring, ekskludering og gruppementalitet. Arbeidene er ofte basert på antropomorfe figurer, som ligger mellom det abstrakte og det klassisk figurative.

Lillian Tørlen tar utgangspunkt i bygninger og deres infrastruktur, og gir gjennom fiktive endringsstrukturer et inntrykk av noe ukontrollerbart og uforutsigbart i våre menneskeskapte urbane landskap og konstruksjoner.

Hedvig Winge: Forgjengelige materialer som tyll, papir og ubrent leire bearbeides på stedet til skulpturer og installasjoner som er spor av handling, øyeblikk av tilstedeværelse, avtrykk av sårbarhet og ønsker om å feire det som er flyktig.

 

Artist(s):