SAVED BY THE GARBAGE TRUCK AGAIN

SAVED BY THE GARBAGE TRUCK AGAIN

I utstilllingen “Been saved again by the garbage truck” viser Pernille Meidell en serie skulpturer som fungerer som konstellasjoner av funnede objekter og tekstile materialer.

Gjennom en prosesuell og intuitiv arbeidsmetode gir hun arbeidene en karakter der materialene både åpner opp, påvirker samt skaper kontraster i forhold til hverandre. Gjennom tekstile materialer kombinert med treverk, papir, kobber, tauverk, metall, plexiplater og andre funnede objekter, skapes forsterkende situasjoner av deres tyngde, letthet, tetthet, transparens, hardhet, struktur, sammensatthet og dragning.

 

Artist(s):