TIMON BOTEZ

TIMON BOTEZ

“Han skal hete Carl, som hans bestefar, og far før det. Blir det en jente, ja, så kan hun hete… Camilla”.

Denne gangen har Botez gravd seg ned i databasen som inneholder alle navn gitt til amerikanske borgere de siste 100 årene. Det er hva som påvirker navnevalg og hvordan det forandrer seg over tid som interesserer Botez. I prosjektet kartlegger han hvordan ensretting og variasjon i navn kommer til uttrykk i løpet av det siste århundret i Amerika. Navnene i United States Social Security Agencys arkiver utgjør en slags organisk masse som endrer form og substans gjennom årenes løp.

 

Artist(s): Site: http:www.timonbotez.com