OMGIVELSER

OMGIVELSER

Francis Enebeli er selvlært maler fra Nigeria og har vært bosatt i Oslo de siste 20 årene. Hans figurative malerier fanger motiver fra et bredt spenn sosiale omgivelser og bærer preg av fotojournalistiske observasjoner; tilfeldige Oslo gater, flomkatastrofe i USA, Masaier i gresset og Gaza barn. Temaenes tilsynelatende sprikende relasjon gir maleriene en forfriskende dynamikk. Paralellt har de også en selvsikker tilknyttning til hverandre. Hans bruk av dagslys, stemning, ansiktsuttrykk og pensel-personligheten bidrar. Men det er hans valg av motiv og evne til å fange emosjonellt ladde omgivelse, som gir arbeidene en fortreffelig kontinuitet. Francis Enebeli – Omgivelser åpner 10. februar og vises fram til 3. mars.

Artist(s):