Matilda Höög

Matilda Höög

Matilda Höög, født 1980 i Stockholm. Arbeider med video, film og tegning, over temaer som ensomhet, mellommenneskelige relasjoner, (mis-)kommunikasjon, melankoli og tåplighet.

Artist(s):