Marius Harris

Marius Harris

Marius Iriyama Harris er billedkunstner utdannet vet London College of Fashion og Reading College of Art and Design i England. Tidligere stilt ut  i London og Tokyo, og har kommende utstillinger i Amsterdam og Fredrikstad i 2013.

Artist(s):