KVILE II

KVILE II

Marit Arnekleivs arbeider relateres ofte til bestemte steder. Både installasjonene og de fotobaserte prosjektene forholder seg bevisst til rom og omgivelser.

I utstillingen Kvile II møtes to ulike steder i kraft av fotografienes motiv og visningsstedets egenart. Arnekleivs dokumentasjon av lastebiler som står parkert i «gruva» på Tretten, har foregått over et lengre tidsrom. Lastebilene med transport både i Norge og Europa, parkeres på dette lille tettstedet i helgene når sjåførene er hjemme.

Fotografiene viser en stadig gjentatt situasjon, vegetasjonen rundt endrer seg, og bilenes frontruter speiler sine omgivelser.

 

 

 

Artist(s): Medium: m-arnek@online.no Site: http://www.arnekleiv.no/