KRISTIN VON HIRSCH

KRISTIN VON HIRSCH

Kristin von Hirsch (1961) er født og oppvokst i Oslo. Hun er autodidakt og har praktisert som kunstfotograf siden 2001. Hun har deltatt på en rekke kollektiv- og gruppeutstillinger, sist på Oslo Architecture Triennale (2013) og Dansk Arkitektur Center (2014). Hun har også hatt flere separatutstillinger, sist på Kunstplass5 i Oslo (2013), og fikk samme år en tredjeplass i årets fotograf på foto.no.

http://www.kristinvonhirsch.no/

Artist(s):