Egil Martin Kurdøl

Egil Martin Kurdøl

Egil Martin Kurdøl, født i Oslo 1954, best kjent for sine prosjekter ute i fjellet, arbeider også innen tegning, tekster, skulptur og fotografi.

Hans arbeid handler i hovedsak om menneskets forhold til naturen som – værende en del av og likevel adskilt fra – så også i installasjonen han nå viser i Galleri Storck.

Installasjonen «Stones are true», kan sees på som møblering av et rom og inneholder bl. a. tegninger, en bok, rester av planter og dyr og steiner.