A RELEASE OF ENERGY IN 15 COLORS

A RELEASE OF ENERGY IN 15 COLORS

Tone Berg Størseth og Ann Iren Buan viser tegning på ark og vegg.

Tegningene på ark viste en serie utsnitt av ulike stadier av en eksplosjon. Tegningene fremstilte  fryste øyeblikk av energi som forløses, i det sekundet detaljene av bevegelsene skaper forvrengninger av fargenøyanser i rommet. De forskjellige stadiene av en eksplosjon viser hvordan fargevalører skapes av de minste bevegelsene og teksturendringene i rommet, selv om det tilsynelatende går voldsomt for seg. En eksplosjon oppfattes av øyet enten som en stor bevegelse, eller som mange bitte små partikler i endring. Tegningene viste hvordan øyet veksler mellom detalj og helhet. Mellom strek, farge og motiv.

Veggmaleriet lignet noe man kan finne i en naturfagslærers landmålingsbok. Streker, proposjoner og valører som tilsammen danner en oversiktlig helhet, et kart eller en målestokk. Fotografiet av en gruppe tjenestemenn som titter opp mot himmelen blir en påminner om å holde øynene åpne for alt som kommer ovenifra, som f.eks den lille steinen plassert på en hylle innerst i  galleriet. Eller for de prosessene i naturen som vi bare kan se bruddstykker av, men som har et enormt omfang utenfor vårt synsrekkevidde.

Tone Berg Størseth (f. 1985)

Utdannet med MA fra Kunsthøgskolen i Oslo og Det nasjonale kunstakademiet i Hangzhou, Kina. Jobber hovedsaklig med monotypibaserte teknikker og tegning.

Ann Iren Buan (f. 1984)

Masterstudent ved Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo. Har tidligere studert ved Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm og Det nasjonale kunstakademiet i Hangzhou, Kina. Jobber med tegning, video og installasjon.

 

Artist(s): Site: http://www.annibuan.net,