Debris – Egil Martin Kurdøl

Billedkunstneren Egil Martin Kurdøl har i flere år arbeidet med kunstprosjektet DEBRIS, det siste av en rekke kunstprosjekter han har utført i landskapet de seineste 30 år. En paraply i syrefast sandblåst stål har i drøyt 2 år stått lenket fast til en bolt i elva som renner ut fra Leirbreen i Jotunheimen. I denne perioden har paraplyen vært utsatt for sørpeskred, isløsning og flom og blitt forvandlet til et vrak.

”Jeg vil at DEBRIS griper tak i det urgamle spenningsforholdet mellom natur og menneske. Mellom kontroll og avhengighet. Værende en del av og adskilt fra. Paraplyobjektet, liggende midt i breelva, sårbar og ubeskyttet – åpen – omvendt, med åpningen vendt mot enden av isbreen”.

Dette vraket, sammen med fotografi fra DEBRIS i fjellet danner hoveddelen i Kurdøls utstilling i Galleri Storck. Samtidig med åpningen utgis en dokumentasjonskatalog fra dette prosjektet.

Category UTSTILLINGER